Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens ansvar för samhällsservice

Kommunen ansvarar för det mesta av samhällsservicen som finns där du bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunen ansvarar för det mesta av samhällsservicen som finns där du bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

De obligatoriska verksamheterna måste finnas i alla kommuner och bestäms av kommunallagen Länk till annan webbplats.. De frivilliga verksamheterna som kommunerna åtar sig bestäms av de lokala politikerna.

Obligatoriska verksamheter

 • Förskola och fritidshem
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst
 • Omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättningar
 • Mottagande av nyanlända
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek

Frivilliga verksamheter i Sävsjö

 • Öppen förskola
 • Musikskola
 • Kultur och fritid
 • Konsumentverksamhet
 • Parkskötsel
 • Skogs- och naturvård
 • Fastighetsbildning