Lyssna på sidan Lyssna
Hög med guld- och kopparfärgade mynt
Hög med guld- och kopparfärgade mynt

Ekonomi

Om kommunens ekonomi

Sävsjö kommuns nettokostnad för samtliga verksamheter uppgår till 612 miljoner kronor under ett år. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv hur hög skatten ska vara. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.

Kommunalskatten

Kommunalskatten är kommunens viktigaste intäktskälla och finansierar mellan 75-80 procent av kommunens verksamhet som exempelvis förskola, skola, äldreomsorg, vägar och gator. Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter för verksamhet barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera.

Den kommunalskatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar:

  • skatt till kommunen,
  • skatt till landstinget,
  • begravningsavgift.

Därutöver betalar den som är medlem en kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Från och med år 2011 kan även andra trossamfund ta in sina medlemsavgifter via skattesedeln.

Skattesats

Den kommunala servicen finansieras av kommunalskatten. För varje intjänad hundralapp betalar kommunmedborgaren år 2021 i genomsnitt 33,68 kronor i skatt i Sävsjö. Enligt budget går 45,6 procent av kommunens budget till skola och förskoleverksamhet och 38,5 procent till vård, omsorg och sociala tjänster.

Skattesatsen för år 2021 är:

  • 21,92 kronor i kommunalskatt
  • 11,76 kronor i landstingsskatt

Nuvarande förslag till budget bygger på en oförändrad skattesats (21:92) under den följande treårsperioden 2019-2022.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
ekonomi@savsjo.se