Lyssna på sidan Lyssna

Slamtömning

Slam och latrin innehåller bakterier och smittämnen och måste tas om hand för att inte sprida föroreningar. Kommunens renhållningsentreprenör, Kretslopp Sydost, sköter slamtömning och hämtning av latrin.

Slamtömning ska ske minst en gång per år från enskilda avloppsanläggningar men ytterligare tömning kan behöva göras vid behov och efter särskild beställning. Om du har frågor kring tömning eller vill beställa fler tömningar än den årliga, kontakta Kretslopp Sydost.

Kretsloppsydost.se Länk till annan webbplats.

Längre tömningsintervall

Kretslopps sydost kan bevilja dispens för slamtömning vartannat år om vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten är anslutet till en avloppsanläggning och belastningen är liten och om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön.

Du ansöker om förlängt tömningsintervall genom att kontakta Kretslopp sydost eller går in på deras hemsida för mer information.

Eget omhändertagande av slam

Kretslopp sydost kan bevilja eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning under förutsättning att vissa kriterier uppfylls och om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön.

Du ansöker om förlängt tömningsintervall genom att kontakta Kretslopp Sydost eller går in på deras webbplats via länkknappen ovan.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se