Lyssna på sidan Lyssna
Prästkrage i hand

Information om fordonstvätt

Okontrollerade fordonstvättar påverkar vår omgivande miljö och vår hälsa negativt. Vid fordonstvätt släpps metaller, oljeprodukter och andra organiska och oorganiska ämnen ut med avloppsvattnet. Vid okontrollerade fordonstvättar kan olämpliga ämnen anrikas i mark, ytvatten, grundvatten och även till luft.

För tvätt av fordon hänvisas i möjligaste mån till en fordonstvättanläggning.

För privatfordon är det tillåtet att:

  • spola av lera, grus och damm med enbart vatten. Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens tillstånd krävs.

Det är inte tillåtet, vare sig gällande privatfordon eller yrkesfordon, att:

  • tvätta på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande, så att avrinning sker orenat till dagvattenbrunn, dike eller dylkt.
  • tvätta i garage utan oljeavskiljare.

Inom vattenskyddsområden gäller strängare villkor.

Myndighetsförvaltningens miljöinspektörer har tillsyn över både automattvättar och gör det själv-fordonstvättanläggningar som därmed säkerställer att avloppsvattnet och slam efter fordonstvätt omhändertas på bästa möjliga sätt.

Riktlinjer för fordonstvätt

Det finns riktlinjer för fordonstvätt inom Jönköpings län och dessa har antagits av myndighetsnämnden.
Riktlinjer för fordonstvättar Pdf, 646.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se