Lyssna på sidan Lyssna

Enskilt avlopp

Om du bor på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp och du måste själv se till att ditt avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen. Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar som den ska.

Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus. Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning.

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du antingen ansöka om tillstånd eller göra en skriftlig anmälan. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning eller om du ändrar den befintliga.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns det information till dig som fastighetsägare om varför du ansvarar för att ditt avlopp är godkänt.

Krav på rening och avgifter

Lagen säger att avloppsvatten ska behandlas så att människors hälsa och miljön skyddas. Hur känslig omgivningen är påverkar hur hårda krav som ställs. Myndighetsförvaltningen gör därför en bedömning i varje enskilt fall. Kraven måste vara rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö samt inte leda till orimliga kostnader.

Om du påbörjar arbetet med anläggningen utan att ha tillstånd från myndighetsnämnden riskerar du en miljösanktionsavgift på 5000 kronor. Utför du en åtgärd som kräver anmälan till myndighetsförvaltningen, utan att en korrekt anmälan har gjorts, är miljösanktionsavgiften 3000 kronor.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljöinspektör, avlopp

Rana Altheab
0382-152 60