Lyssna på sidan Lyssna

Sävsjö-Vetlanda Fiber AB

Bolaget ägs gemensamt av SavMAN AB och Vetlanda Energi och Teknik AB.

Avsikten med bolagsbildningen och dess verksamhet är att gemensamt driva och underhålla IT-infrastrukturnät samt sälja, genom egen ägd fiber, fiberkapacitet och tjänster i dessa nät. Bolaget vill medverka till att inom områdena bredband och kommunikation utveckla partnerskap mellan Sävsjö och Vetlanda kommuner. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla IT-infrastruktur och att främja utvecklingen av informationsteknik, till gagn för såväl offentlig verksamhet som näringsliv och till allmänheten.

Bolaget ska också genom avtal med bolag, där ägarna är kommunala bolag tillhöriga Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner, Smålands Bredband AB, verka för gemensamt användande av fiberkapacitet.

VD för bolaget är Bo Dahl.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning består av ledmöter och suppleanter från både Sävsjö och Vetlanda kommuner. Två ordinarie ledamöter och två personliga suppleanter beslutas av Njudung Energi AB.

Ordförande

Lars Brihall

Vice ordförande

Linus Anderås, Kristdemokraterna

Ledamöter

Ledamöter som representerar Sävsjö kommun är:

  1. Samuel Bengtsson, Kristdemokraterna
  2. Lena Svensson Webb, Socialdemokraterna

Suppleanter

Suppleanter som representerar Sävsjö kommun är:

  1. Johanna Danielsson, Kristdemokraterna
  2. Barbro Sandh, Socialdemokraterna

Kontakt

Sävsjö Vetlanda Fiber AB