Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Vi klipper mindre för en ökad mångfald

Undrar du varför Sävsjö kommun låter gräset växa upp på en del ställen? Det beror på att vi har ställt om vår skötsel av gräsmattor och gräsytor för att öka den biologiska mångfalden.

En gräsmatta som klipps ofta och hårt kallas ofta en ”grön öken”. Det beror på att så få arter trivs där. Det blir en ”öken” utan mat för vilda bin och humlor eftersom det inte växer något de kan äta där. Att låta en gräsmatta växa upp och blomma är ett av de lättaste sätten att öka den biologiska mångfalden. Det minskar också på utsläpp från gräsklippare.

Olika gräsmattor sköts olika

Men det är inte alla gräsmattor och gräsmattor som passar för att växa sig högre. Parkarbetarna på Sävsjö kommun har gått igenom att ytor noga för att se vilka som lämpar sig. De delar in gräsytorna i tre olika sorter.

Det här är vanliga gräsmattor i parker, bostadsområden och skolor. Ytorna är viktiga för olika former av social aktivitet. Här kan du leka, ha picknick, spela fotboll eller bara solbada. De här gräsmattorna klipps med gräsklippare hela säsongen. Hur ofta de klipps beror på hur behovet ser ut.

På vissa gräsytor som inte används lika ofta låter vi gräset växa upp mer för att gynna den biologiska mångfalden. Här trivs både blommor och insekter bättre. Vi kontrollerar ytan med jämna mellanrum för att se hur den utvecklar sig, vilka växter och insekter som trivs. Skötseln av ytan anpassas sedan efter dess miljö och fauna. Ofta handlar det om en ganska liten resursinsats för att motverka att den växer igen.

Om gräsytan ligger nära en gång- och cykelväg eller nära en tomt kommer kanterna ändå att klippas ned på vanligt sätt.

På de här ytorna sätter kommunen även upp skyltar som visar att vi låter det växa och blomma för en ökad biologisk mångfald. På skyltarna står det ”Mer surr i Sävsjö kommun”. Med det menar vi att vi hoppas på fler surrande insekter – men även att det ”surras” och pratas mer om vikten av biologisk mångfald.

Ängarna som Sävsjö kommun anlagt är viktiga för insekter, fåglar och växter. De är rika på olika arter och har en lång blomningstid. Ängen ska kännas som en gammal slåtteräng och gräset slås oftast en gång om året, i slutet av sommaren. Det avslagna höet samlas upp och tas bort.

Vild äng med vitklöver och annat.

Projektet Pollinering i centrum

Arbetet med att låta vissa gräsytor få växa och blomma började som en del av projektet pollinering i centrum. Pollinering i centrum är ett naturvårdsprojekt som genomfördes under 2022 till 2023 med LONA-bidrag. Du kan läsa mer om projektet på sidan om pollinering i centrum.