Lyssna på sidan Lyssna

Trafiksäkerhet

Serviceförvaltningen arbetar gemensamt med andra verksamheter i frågor som rör trafiksäkerhet. Att höja trafiksäkerheten är angeläget för hela samhället.

Årligen sker ett antal åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Ofta genomförs dessa projekt med hjälp av ekonomiskt bidrag (50 procent) från Vägverket.

Hastighetssänkande åtgärder

Du kan själv ansöka om tillstånd för utplacering av blomlådor i syfte att sänka hastigheten på din gata.

Om tomten ligger
i ett gatuhörn ska
växter och staket i
nte vara högre än
80 centimer i en
sikttriangel
som sträcker sig
minst 10 meter åt
vardera hållet


Om buskar eller träd
sträcker sig ut över
gata eller gångbana
ska det finnas fri
höjd för trafikanterna.

Vid utfart mot gata bör
växter, staket plank,
mur eller annat
siktskymmande inte
vara högre än
80 centimeter
inom markerad
sikttriangel. Sikten bör
vara fri minst 2,5 meter
från gata eller gångbana.

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48