Lyssna på sidan Lyssna

torg med en fontän i mitten, runt fontänen finns det en blomsterrabatt till vänster kant på bilden finns det två flaggstänger som har Sävsjö kommuns flaggor hissade

Offentlig plats

Offentlig plats betyder gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg och parker. De får inte användas för annat än vad som gäller för dem (läs mer på riksdagens webbplats, ordningslagen 1993:1617 Länk till annan webbplats.). Om du behöver använda någon av platserna kan du ansöka om tillstånd enligt ordningslagen hos Polisen.

Du måste ha tillstånd för till exempel marknader, uteserveringar, uppställning av byggnadsställningar, containeruppställning, upplag, affischering med mera. När Polisen fått in ansökan om tillstånd frågar de gata- och parkenheten vad de tycker.

Ansök om tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.

Felanmälan

Vi är tacksamma om du gör en felanmälan på webben om du upptäcker något som behöver åtgärdas.

Gå till e-tjänsten Synpunkt Sävsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48