Lyssna på sidan Lyssna

grävskopa som har grävt ett dike där kabeln ska läggas ner i

Grävtillstånd

Om man som privatperson ska gräva i trädgården behöver man först ta reda på vad som finns under markytan.

Där kan finnas vatten- och avloppsledningar, telekablar, fjärrvärme eller elkablar.

På internet finns www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Det är gratis att ställa frågor i ledningskollen. Där finns flera ledningsägare anslutna, men dock inte alla.

Inom Sävsjö kommun bör man även kontakta Njudung Energi Sävsjö AB. Länk till annan webbplats.

Ansvaret för skador under grävarbete står fastighetsägaren för om inget annat avtalats med entreprenör eller liknande.

Om man som företag ska gräva i gator och gång- och cykelvägar ska du fylla i ansökan om grävtillstånd.

Ansökan grävtillstånd Pdf, 704.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48