Lyssna på sidan Lyssna

grusväg som finns i en barrskog

Enskilda vägar

Statsbidragvägar

I Sävsjö kommun finns cirka 30 mil statsbidragsvägar, varav 23 mil sköts i kommunens regi. Kravet för att få statsbidrag för en väg är att väglängden är minst 1 kilometer och att vägen betjänar minst en helårsboende. Fördelningen på bidrag är för närvarande i Sävsjö kommun 65 procent från vägverk och 35 procent från kommunen.

Utfartsvägar

Utfartsvägar är vägar som inte fyller kraven för statsbidragsvägar (sträckan ska vara minst 100 meter och max 1 kilometer). På vägen ska också finnas helårsboende. Skillnaden i skötselstandard är att utfartsvägar inte sandas mot halka, inte dammbindes samt att vägkanterna inte röjs från sly.

I kartan visas statsbidragsvägar i lila färg och utfartsvägar i blå färg.
Du kan zooma och panorera i kartbilden. Klicka på vägmarkeringarna för mer information.

Vägunderhåll och snöröjning

Gata/parkenheten arbetar efter en områdesfördelning vid snöröjning och annat vägunderhåll av enskilda vägar.

Områdesfördelningen för enskilda vägar. Pdf, 453.2 kB.

Riktlinjer för enskilda vägar, fastställd 2021. Pdf, 912.5 kB.

Enskilda vägar och utfartsvägar som kommunen driftar

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.