Lyssna på sidan Lyssna

Kontaktperson enligt SoL

En viktig uppgift för en kontaktperson är att bryta din isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet. Kontaktperson kan vara en hjälp för dig som:

  • är i behov av social gemenskap och känner dig isolerad,
  • har ett varaktigt och återkommande behov,
  • har svårigheter att självständigt komma ut på sådant du är intresserad av.

Kontaktpersonen kan vara en anställd person ur boendesstödsgruppen eller en icke-professionell person som får uppdraget att vara kontaktperson till dig.

Det görs i varje enskilt ärende en behovsprövning för den som söker insatsen. Kontakta en biståndshandläggare för att få veta mer.

Kontakt

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.