Lyssna på sidan Lyssna

Kontaktfamilj

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Ni som kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i ert hem. När barnet kommer på besök gör ni vardagliga saker. Det viktiga är inte vad ni gör tillsammans utan att ni tar er tid för barnet och att ni har möjlighet att göra plats i er vardag för en person till.

Familjer kan erbjudas kontaktfamilj av flera olika orsaker. Ibland är det barnen som behöver stöd och stimulans eller ombyte i miljön och ibland är det föräldrarna som behöver avlastning. Barnet är vanligtvis mellan 3-12 år men det finns både äldre och yngre barn som behöver stöd från en kontaktfamilj.

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara en eller två vuxna, äldre eller yngre, med eller utan barn. Huvudsaken är att du är en trygg och stabil vuxen som har tid, plats, ork och engagemang för att ta hand om ett barn. Det är också viktigt att du har respekt för barnets bakgrund och integritet.

Som kontaktfamilj bör du ha ett intresse av att skapa en varaktig relation. De flesta uppdrag pågår ett par år, men det finns uppdrag som sträcker sig över lång tid.

Som kontaktfamilj får du stöd och vägledning från individ- och familjeomsorgen.

Om du har ett intresse av att bli kontaktfamilj eller om du bara vill veta mer om vad uppdraget kan innebära är du välkommen att kontakta individ- och familjeomsorgen.

Vill du bli kontaktfamilj görs ett hembesök och en intervju då du får berätta om dig själv, din familj och era tankar om att bli kontaktfamilj. Det görs även en obligatorisk kontroll av polis- och socialregister.

Till kontaktfamiljer utgår ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer.

Kontakt

Individ- och familjeomsorg

Villagatan 12
576 80 Sävsjö
socialen.soc@savsjo.se
0382-154 60

Öppettider reception

Måndag - fredag 08.30-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontider handläggare

Handläggare på äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen har telefontid vardagar klockan 08.00-09.30. Handläggare på barn- och unga och ekonomiskt bistånd har telefontid vardagar klockan 08.30-09.30.

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret 112.