Lyssna på sidan Lyssna

Övriga tjänster

Detaljerad information om närtrafik finns på Jönköpings Länstrafik Länk till annan webbplats..

Med närtrafiken kan du resa följande tider:

  • Vardagar klockan 9.00-13.00 och 17.00-22.00.
  • Lördagar, söndagar och helgdagar klockan 15.00-22.00.

Prissättning av resa sker utifrån Länstrafikens ordinarie priser för linjetrafik.

Du beställer din resa genom att ringa till Länstrafikens Serviceresor, 020-77 76 66. Serviceresor har öppet måndag-söndag klockan 7.00-23.00.

Mat och måltider

Kosten som serveras inom äldreomsorgen är en viktig del ur ett hälsomässigt, medicinskt och socialt perspektiv och ska främja god livskvalitet för de äldre.

Måltiderna som serveras är näringsberäknade och uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer för äldre personer. Efterrätt serveras dagligen till middagen på äldreomsorgens servicehus

Alternativ rätt erbjuds när fisk eller soppa serveras samt när individen inte kan äta av ordinarie maten, orsaken kan vara medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Blankett för kostordination/specialkost inom äldreomsorg Pdf, 156 kB.

Restauranger på äldreboenden

Du som är pensionär kan äta lunch i restaurangen på Bryggarens servicehus och på Södergården i Stockaryd

Mat för hemsändning

Om du inte kan laga maten själv eller ta dig till en av våra restauranger kan du ansöka om så kallad matdistribution och få en varm måltid hemsänd. Den är alltid behovsprövad och ansökan görs till en biståndshandläggare.

Vision

Måltiden ska vara god, livsmedelssäker, näringsriktig, och anpassad efter målgruppen. Måltiden skall vara en positiv upplevelse och skapa förutsättning för goda matvanor och en god hälsa.

 

Allmänna parkeringsregler

Det finns regler för att stanna eller parkera fordon som gäller över hela landet. Det är regler som inte anges med vägmärken, utan regler du som trafikant är skyldig att kunna.

Parkeringsreglerna är uppbyggda efter två huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Det finns mer att läsa om parkeringsregler och vägmärken i broschyren Stanna och parkera från Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Räddnings- och underhållsfordon

Felparkerade fordon kan göra det svårare att komma fram för till exempel räddnings- och underhållsfordon. Vid en akut situation är det viktigt att oönskade hinder som felparkerade bilar, inte står i vägen för räddningstjänstens fordon. Varje minuts fördröjning av ambulans- eller brandpersonal kan till exempel minska chansen för en person med hjärtstillestånd att överleva eller minska chanserna att släcka en brand.

Du kan även hjälpa oss med snöröjningen genom att parkera rätt. Under vintern kan felparkerade fordon vara ett hinder för snöröjningsfordon. Detta kan försena att vägar och trottoarer blir fria från snö och halka.

Parkeringstillstånd

Vem kan få Parkeringstillstånd?

  • En person som är gravt rörelsehindrad med gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd kan beviljas parkeringstillstånd.
  • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet. ​

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • Under högst 3 timmar på gågata.
  • Under högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska alltid lämnas in oavsett om det gäller nyansökan eller förnyelse av tillstånd som gått ut och ska alltid kompletteras med ett aktuellt läkarintyg. Vid behov av ytterligare underlag till utredningen kan handläggare begära in detta.

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad via blankett. Blanketten kan du skicka in med post till adressen som finns i blankettens information.

Länkar till läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd Pdf, 82.5 kB.

Läkarintyg parkeringstillstånd Pdf, 27.9 kB.

Wepplats Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.