Lyssna på sidan Lyssna
Entré till Södergården, en vit tegelbyggnad med blommor i förgrunden.

Särskilt boende

Till ett särskilt boende kan du flytta när ditt behov av stöd och hjälp är så omfattande att du behöver tillgång till personal dygnet runt. Du ansöker om särskilt boende hos biståndshandläggare. Se vilka boenden som finns i menyn.

Vår värdegrund

Vårt arbete bygger på Sävsjö kommuns lokala värdighetsgarantier. Vi vill ge dig mervärde i form av ökad trygghet delaktighet

  • självbestämmande
  • individanpassning
  • integritet, kontinuitet
  • välbefinnandes
  • ett gott bemötande.

Syftet är att du ska kunna påverka och bestämma över din egen tillvaro samt möjlighet att uttrycka dina synpunkter och önskemål.

Individuell genomförandeplan

Du har rätt att påverka hur och på vilket sätt dina insatser ska ske och när stödet ska ges. För att säkerställa din rätt till inflytande upprättas en skriftlig överenskommelse kallad genomförandeplan. Efter inflyttning erbjuds du en kontaktman som har ett välkomstsamtal med dig. Kontaktmannen ska ha en kompetens i sitt arbete så att det ges en god vård och omsorgmed god kvalité på ett tryggt och säkert sätt.

Förtroenderåd

Det finns ett förtroenderåd på alla vårdboenden. Förtroenderådet träffas två gånger per år. Det är ett kontaktorgan med företrädare för socialnämnden, personal och pensionärer som bor på vårdboendet. Rådet ska stimulera till samarbete i frågor som intresserar och rör dig som boende.

Kontakt

Biståndshandläggare, Sävsjö

Ljunga, Vallsjö, Rönngården, Ringgården och Sporren.

0382-154 28

Biståndshandläggare, Rörvik och Stockaryd

Södergården och Linden.

0382-154 32

Biståndshandläggare, Vrigstad och Sävsjö

Sävsjö Centrum, Bryggaren, Göransgården och Hästskon.

0382-154 44

Telefontider för biståndshandläggare

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.