Lyssna på sidan Lyssna

Rätt och fel formatmallar

Här ska vi testa hur det blir när vi sätter rubriker i fel ordning. Vi använder bilagan till utvecklingsstrategin som exempel.

Utvecklingsområden till utvecklingsstrategin

Ungdomars initiativ och engagemang

Entreprenörskap börjar tidigt i livet. Ju tidigare ungdomars engagemang och initiativkraft kan stimuleras, desto bättre rustade blir de att möta framtidens utmaningar. Vi vill att ungdomar ska växa upp med en känsla av att allt är möjligt och med en positiv bild av Sävsjö kommun som de bär med sig i livet. Det blir därför extra viktigt att stimulera deras eget skapande och nyfikenhet. Vi kommer att arbeta med entreprenöriellt lärande, både i skolan och på fritiden. Denna kunskap kommer att stärka de ungas självförtroende och initiativförmåga.

Att prova och misslyckas

För att hjälpa ungdomar att lyckas måste vi tillåta dem att få prova och även misslyckas ibland. Då får vi unga människor som engagerar sig, har mod att testa olika vägar, vågar sig ut på okända arbetsmarknader och studerar vidare.

Säkra och snabba kommunikationer

För att Sävsjö kommun ska kunna utvecklas som bostadsort behövs en snabb och tillförlitlig uppkoppling mot omvärlden. Bredband är en förutsättning för företagande och attraktivitet. Kollektivtrafik som går till
arbets- och studieorter är nödvändigt för att ge alla boende i kommunen möjlighet till studier och arbetstillfällen utan att behöva flytta. Med ett robust kollektivtrafiksystem skapas möjlighet för fler att bosätta sig i kommunen och få livspusslet att gå ihop.

Viktigt för företag

Kollektiv- och godstrafiken är även viktig för att företag ska kunna utvecklas och få den kompetensförsörjning som behövs. Det är allt viktigare med kommunikationer under kvällar och helger för att stärka kommunen som bostadskommun.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.