Lyssna på sidan Lyssna

Välkommen till Sävsjö kommuns förslag till ny översiktsplan!

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument som beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden. Den här nya översiktsplanen är digital för att bli lättare att ta till sig. I översiktsplanen finns interaktiva kartor där det går att zooma in och ut direkt i planen för att titta närmare eller få en helhetsbild över den utveckling som föreslås. Om du vill veta mer om hur man läser planen, gå in på avsnittet med läsanvisningen.

Ett aktivt arbete har pågått för att få in tidiga förslag till vad översiktsplanen ska ta hänsyn till. I en tidig dialog fanns det möjlighet för kommunens invånare att lämna sina förslag på kommunens hemsida och en dialog har också förts med samhällsföreningar, delar av näringslivet och barn och unga för att försöka fånga upp de viktigaste frågorna tidigt.

Nu och fram till den 20 september finns möjlighet att läsa det här förslaget till översiktsplan och komma in med synpunkter. Klicka här för att lämna synpunkter.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.