Lyssna på sidan Lyssna

Fri sikt i korsningar - klipp häcken

Publicerad:

Sommaren har kommit med all sin grönska men växtlighet som skymmer sikten i korsningar kan orsaka olyckor. Du som fastighetsägare har ansvar ska se till att sikten på gatan inte blir skymd av växtligheten på din tomt.

Enligt plan- och bygglagen ska tomthörn vid gatukorsningar vara utformade så att trafikanter lätt kan se över buskage och planteringar. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för detta. Inga häckar, buskar, träd, plank, stängsel, upplag eller andra föremål får skymma sikten för trafiken.

Det här gäller för din tomt

Tänk också på att träd, buskar och häckar inte får inkräkta på gångbanans eller körbanans bredd. De får inte heller hänga ned så att trafikmärken skyms eller så att trafiken hindras.

Om du har utfart mot gatan

Dina växter bör inte vara högre än 80 centimeter. Se till att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om du har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Kontrollera att du ser minst 10 meter runt hörnet.

Om du har tomt intill gata

Se till att häck och buskar inte växer utanför tomten. Om du har träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska du se till att det är tillräckligt högt upp. Höjden som krävs:

  • Över gångbana är minst 3,5 meter.
  • Över cykelväg är minst 3,5 meter.
  • Över körbana är minst 4,7 meter.

Har du frågor?

Kontakta kommuens växel på 0382-152 00 eller mejla kommun@savsjo.se.

Mer information om fri sikt med illustrationer finns på savsjo.se.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.