Lyssna på sidan Lyssna

Möjligt för fler att anordna aktiviteter för barn och unga

Publicerad:

Det är möjligt för alla föreningar, kyrkor, klubbar med flera att arrangera olika typer av aktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare, om man gör det på ett smittsäkert sätt. Det behöver alltså inte bara gälla idrott utan aktiviteter generellt som får våra barn och unga att aktivera sig och må bra.

Sävsjö kommun har de senaste veckorna fått frågor från verksamhetsutövare som inte räknar sig till idrottsföreningar, såsom frisksportare, kyrkor/trossamfund med flera, och som har det gemensamt att man vill dra igång verksamhet för sina medlemmar. Vi har fört samtal med smittskyddsläkaren som säger att det inte finns något hinder oavsett om det gäller fysisk aktivitet, idrott, kultur eller något annat. Det viktiga är att det sker på ett smittsäkert sätt och att covid-19-lagen och övriga rekommendationer och allmänna råd efterlevs!

Både smittskyddsläkaren och länsstyrelsen poängterar dock att smittspridningen fortsatt är hög i vårt län och i Sävsjö kommun och att man i första hand bör hålla aktiviteter utomhus så långt det är möjligt!

Om ni har frågor kring era aktiviteter och vad som är lämpligt har länsstyrelsen meddelat att man gärna besvarar dessa via adressen tillsyn.covid19.jonkoping@lansstyrelsen.se

Givetvis försöker även Sävsjö kommun bidra med svar på era frågor men i första hand fokuserar vi på vår verksamhet och våra kommunala anläggningar. Alla verksamhetsutövare som så önskar kan med fördel hämta inspiration i de riktlinjer som vi tagit fram tillsammans med lokala idrottsföreningar och som gäller våra inomhusanläggningar för idrott. Delar av dessa riktlinjer är användbara även i ett församlingshem, en scoutstuga eller liknande.

Läs våra Riktlinjer för öppning av träningsverksamhet för barn och unga

Kontakt:

Pierre Klasson, kommunikationschef
0382-151 03, pierre.klasson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.