Lyssna på sidan Lyssna

Gemensamma riktlinjer för öppning av träningsverksamhet för barn och unga

Publicerad:

Under ett dialogmöte under kvällen, torsdagen den 18 februari, har Sävsjö kommuns ISF-grupp och kommunens föreningar och klubbar enats om en gemensam riktlinje. Träning inomhus blir därmed möjligt för barn och ungdomar födda 2002 och senare från och med måndag den 22 februari.

Sävsjö kommun har fortsatt hög smittspridning. Efter samråd med smittskyddsläkaren anser vi att det trots detta är viktigt att träningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare kan starta. Men det är viktigt att det kan göras på ett smittsäkert sätt. Sävsjö kommun och alla föreningar och klubbar ska hjälpas åt.

Sävsjö kommun har stort förtroende för den kompentens och det ansvar som föreningar och klubbar visar. Vi tackar för era fantastiska insatser och för dialogen kring nedanstående överenskommelse!

Sävsjö kommuns ansvar

 • Att anslå information i varje anläggning med max antal personer som får vistas i lokalen och annan covid-19-relaterad information.
 • Att säkerställa att det finns handsprit utplacerad på strategiska platser i alla anläggningar.
 • Att onödigt möblemang plockas bort för att göra det mindre attraktivt att uppehålla sig i lokalen.
 • Att se till att så att lämpliga dörrar i fastigheterna hålls upplåsta för att undvika trängsel och möten mellan olika träningspass.
 • Att hålla omklädningsrum öppna för ytterkläder och skor. Dusch och omklädning ska alltid ske i hemmet.
 • Att hålla toaletter öppna för toalettbesök och påfyllning av vattenflaskor.
 • Att dagligen följa Folkhälsomyndighetens, regeringens och smittskyddsläkarens råd och riktlinjer och ta nya lokala beslut utifrån detta.
 • Att under pandemin bjuda in till fortsatta dialogmöten med alla föreningar och klubbar minst en gång per månad.

Föreningarnas och klubbarnas ansvar

 • Att löpande hålla sig uppdaterade på de egna förbundens regler och att löpande följa Folkhälsomyndighetens, smittskyddsläkarens och Sävsjö kommuns råd, riktlinjer och rekommendationer, samt att löpande göra de anpassningar som krävs utifrån detta.
 • Respektive förening/klubb bör hantera dessa gemensamma riktlinjer i den egna styrelsen.
 • Öppningen av inomhusanläggningarna gäller tills vidare endast träningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare.
 • Träningsgrupper ska om möjligt delas i mindre enheter under träning.
 • Så många träningspass och övningar som möjligt ska även fortsatt förläggas utomhus.
 • Undvik helt övningar med mycket kroppskontakt ex. närkampsträning, eller fysövningar med kroppskontakt.
 • Säkerställ så att inte utrustning, vattenflaskor eller kläder delas eller lånas mellan olika individer.

Föräldrar/anhöriga får inte vistas i någon av hallarna i samband med träning

 • Lämning och hämtning sker utanför hallen. Föreningen/klubben tar alltid emot barn och unga vid dörren in till hallen och säkerställer att inga kompisar, anhöriga eller liknande kommer in i lokalen.
 • Ombyte och dusch sker hemma. Omklädningsrum får inte användas för ombyte.
 • Föreningen/klubben ser till så att träningsgrupper inte möts vid byte av träningstid. En bufferttid mellan träningspassen behöver därför planeras in.
 • Föreningen/klubben ansvarar för att den grupp som väntar på träning stannar utanför tills dess att föregående grupp lämnat lokalen.
 • Att föräldrar/anhöriga inte får vistas i lokalerna kan påverka möjligheten till träning för de yngsta barnen. Sådan träning bör i sådant fall ställas in även fortsatt.

Varje förening/klubb/ledare måste inför varje träningstillfälle bedöma om man kan bedriva träning på ett smittsäkert sätt.

Sävsjö kommun stödjer alla beslut om att avstå träning och förväntar sig att respektive förening/klubb och dess medlemmar gör detsamma!


Ovanstående är beslutat av Sävsjö kommuns inriktnings- och samordningsfunktion för coronaviruset (ISF-grupp) i samråd med kommunens föreningar och klubbar vid ett dialogmöte den 18 februari.

En kallelse kommer att sändas ut till ett uppföljningsmöte nästa torsdag, den 25 februari, klockan 17.30. Frågor inför mötet kan ställas till pierre.klasson@savsjo.se

Kontakt:

Pierre Klasson, kommunikationschef
pierre.klasson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.