Lyssna på sidan Lyssna
Bildförklaring på de allmänna råden, tvätta händer och stanna hemma vid symptom, håll avstånd till andra

Covid-19: Länsstyrelsen behöver din hjälp!

Publicerad:

Det är en fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Jönköpings län. För att minska smittspridningen har Länsstyrelsen lanserat en ny enkät där allmänheten kan rapportera in direkt hur rekommendationer och råd efterlevs i samhället.

Digital enkät riktad till allmänheten

På uppdrag av regeringen följer länsstyrelserna upp hur väl vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Länsstyrelsen samarbetar även med regionerna och landets kommuner i uppföljningen men vill nu även rikta sig direkt till allmänheten.

Genom att besvara enkäten kan du hjälpa Länsstyrelsen med att få en bredare bild av hur efterlevnaden i samhället är. I enkäten kommer du bland annat få besvara frågor om hur du upplever trängseln där du bor eller arbetar.

Du hittar enkäten på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Medverkan är helt anonym och resultatet från enkäten presenteras veckovis i Länsstyrelsens regionala lägesbild. Du kan se den regionala lägesbilden på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.


Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.