Lyssna på sidan Lyssna

Kan du umgås med personer som fått vaccin mot covid-19?

Publicerad:

Många hör av sig till Sävsjö kommun med frågor, exempelvis om det är tillåtet att besöka anhöriga på särskilt boende som fått vaccin mot covid-19. Här kommer råd och svar på några av de vanligaste frågorna.

Att vaccinera sig mot covid-19 är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk. Vaccin kan också minska risken att smitta andra. Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget behövs två doser. Det tar minst en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Fortsätt att skydda dig och andra

Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta att följa rekommendationerna för att hindra smittspridning.

  • stanna hemma vid symtom
  • hålla avstånd till andra människor
  • tvätta händerna ofta.

För dig som har närstående inom äldreomsorgen i Sävsjö kommun

Med hänsyn till Sävsjö kommuns höga smittspridning avråder vi från besök hos närstående tills nya rekommendationer kommuniceras. Observera att det är en avrådan och inte ett förbud!

Vaccinationen eliminerar inte risken för att bli sjuk eller att man bär på smitta och man kan smitta andra. Vi måste fortsätta att skydda våra äldre och mest sköra från att utsättas för smitta.

Detta ska du tänka på vid besök på särskilt boende

Socialförvaltningen i Sävsjö kommun har utarbetat rutiner för säkra besök i kommunens verksamheter. Om du ska besöka anhöriga på särskilda boenden (äldreboenden) ska du ta hänsyn till verksamhetens rutiner och regler. Om du har frågor ska du i förväg kontakta enhetschefen för boendet.

För att förhindra spridning av smitta till boende, besökare och personal ber vi er tänka på följande:

  • Det är den boende som bestämmer om den önskar besök från närstående. Vid ett besök har både den boende och besökaren ansvar för att besöket sker på ett säkert sätt för att minimera risken för smittspridning.
  • Besök ska ske i den boendes lägenhet eller om möjligt utomhus. Besökare rekommenderas att gå direkt till sin närståendes lägenhet.
  • Besök behöver inte bokas i förväg men ring gärna din närstående eller till enhetschef för att se om det är lämpligt med besök. Det bör inte ske besök av flera sällskap vid samma tillfälle. 2-3 besökare är lämpligt vid varje tillfälle och att tiden anpassas så att inte besök sker vid måltider.
  • Säkerställ att avstånd kan hållas (minst 1,5 meter)
  • Följ de anvisningar för besök som finns på särskilda boende.

Personal inom vård- och omsorg ska även fortsättningsvis använda skyddsutrustning för att skydda brukarna och sig själva från exponering av covidsmitta.

Läs även Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök för att förhindra smittspridning på äldreboenden. Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccination hos Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Läs också frågor och svar om vaccination hos Vårdguiden 1177.se Länk till annan webbplats.

Kom i håg att rekommendationerna för att förhindra smittspridning gäller oss alla. Alla har ett personligt ansvar för att minska risken för att smittas eller smitta andra. Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen.

Kontakt:

Kerstin Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sävsjö kommun
0382-152 88, kerstin.carlsson@savsjo.se

 

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.