Lyssna på sidan Lyssna

Covid-19: Avrådan från att besöka särskilda boenden tas bort

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har, efter genomförd vaccination, lättat på sina rekommendationer för besök på särskilda boenden för äldre. Av den anledningen väljer nu även Sävsjö kommun att ta bort den avrådan som vi kommunicerat ut sedan tidigare. Det är fortsatt av största vikt att besök sker på ett smittsäkert sätt.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer när du besöker ett boende

Trots att de boende har fått två doser av vaccinet finns det en liten risk för att de blir sjuka om de utsätts för smitta. Hög ålder är också den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. Du kan även smitta andra utan att ha egna symtom.

För att förhindra en spridning av smitta till övriga boende, besökare och personal ber vi er tänka på följande:

 • Det är den boende som bestämmer om hen önskar besök från närstående och vid ett besök har både den boende och besökaren ansvar för att besöket sker på ett säkert sätt för att minimera risken för smittspridning.
 • Besök ska ske i den boendes lägenhet eller om möjligt utomhus. Besökare rekommenderas att gå direkt till sin närståendes lägenhet.
 • Besök behöver inte bokas men ring gärna närstående eller enhetschef om det är lämpligt med besök.
 • Undvik flera besök vid samma tillfälle, 2-3 besökare är lämpligt vid varje besök.
 • Vid besök gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
  • Tvätta och sprita händerna på anvisad plats.
  • Nys och hosta i armvecket.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom.
  • Håll ett avstånd på 2 meter till andra.

Möjligheten till besök kan förändras vid ett lokalt utbrott av covid -19.

Kontakta enhetschefen vid frågor.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.