Lyssna på sidan Lyssna

Information om vaccinering mot covid-19

Publicerad:

Vi får en del frågor från både allmänheten och från personal om hur vaccinationen mot covid-19 går till. Det är i huvudsak regionen som ansvarar för vaccination mot covid-19 och således även för informationen.

Vårdcentraler utför vaccination mot covid-19

Det är landets vårdcentraler (regionerna) som kommer att genomföra de flesta vaccinationer mot covid-19. På Vårdguidens webbplats 1177.se Länk till annan webbplats. kan du hitta aktuell information om vaccination. Informationen uppdateras löpande, så ta gärna en titt på 1177s webbplats om du har några frågor.

Även kommunerna kommer att genomföra vaccinationer. Kommunernas hemsjukvård vaccinerar de personer som bor på särskilda boenden för äldre och personer som har hemsjukvård och deras hushållskontakter. Denna fas har redan inletts.

Vaccin fördelas ut till de olika vårdcentralerna och kommunerna varje vecka efter det antal som tilldelats regionen.

Vaccination minskar smittspridning

Vaccination mot covid-19, är som regionen informerar det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig men vaccination är frivilligt.

Vaccination mot covid-19 är skattefinansierad så du behöver inte betala en avgift när du vaccinerar dig.

Faser av vaccination för olika grupper

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. De personer som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Vi är redan inne i Fas 1 vilket innebär att personer som bor på särskilda boenden eller har hemsjukvård redan har vaccinerats eller håller på att vaccineras.

Vaccinationen har delats in i 4 faser, från januari till juni (preliminärt).

Fas 1, januari-februari

Under fas 1 vaccinerar kommunens hemsjukvård

  1. personer som bor på särskilda boenden för äldre,
  2. personer som har hemsjukvård och deras hushållskontakter.

Vaccinering av dessa personer sker på de särskilda boendena och i hemmet.

Under fas 1 vaccinerar vårdcentralen

  1. personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen,
  2. personal som arbetar nära dessa personer samt,
  3. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Vaccinering av dessa personer har påbörjats och sker i januari och februari på vårdcentral. Med start i januari månad vaccineras även viss prioriterad vårdpersonal, utifrån tillgång på vaccin.

Fas 2, februari-mars

Under fas 2 vaccineras

  1. personer som är 70 år eller äldre. De äldsta vaccineras först. Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i februari på vårdcentral.
  2. vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning. Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i februari och mars på vårdcentral.
  3. personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i februari och mars på vårdcentral.

Fas 3, mars-april

Under fas 3 vaccineras övriga personer som är 18–69 år och som tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten arbetar med att specificera dessa riskgrupper.

Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i mars och april på vårdcentral.

Fas 4, april-juni

Under fas 4 vaccineras övriga personer som är 18-69 år och som inte tillhör en riskgrupp. Vaccinering av dessa personer påbörjar vi preliminärt i april och det kommer ske på vårdcentral.

Region Jönköpings län informerar prioriterade grupper om hur de får eller bokar tid för vaccination. Det är inte möjligt för övriga att boka tid för vaccination. Vi ber er därför att inte kontakta vården för bokning av vaccination. Det är inte bestämt hur du får en tid, om det exempelvis kommer en kallelse eller om du kommer kunna boka en tid digitalt.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.