Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 2 november

Publicerad:

Ytterligare satsning på äldreomsorg, skola, fastigheter och integration.

Sävsjö kommuns ekonomi är stark och har förbättrats ytterligare under hösten. Detta samtidigt som flera nämnder visat behov på mer medel för sina verksamheter. Utifrån det goda läget och de behov som redovisats beslutade kommunstyrelsen under tisdagen en rad offensiva medskick och förstärkningar i verksamhetsplan och budget för 2022-2024.

Under 2022 tas förslaget om en generell effektivisering på samtliga verksamheter med 0,5 procent bort. Det innebär att knappt fyra miljoner kronor tillförs nämndernas budget utifrån respektive nämnds andel av den totala budgeten. Från 2023 ska effektiviseringen på 0,5 procent hanteras centralt och beredas av kommunens ledningsgrupp. Under 2022 och 2023 tillförs socialnämndens ram tre miljoner kronor att användas inom äldreområdet. Medlen är avsedda att användas för personalinsatser inom särskilda boenden. De kan också användas till den förstärkning som behövs i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre. Från 2024 finansieras denna satsning via det statsbidrag som kommer betalas ut med denna inriktning.

Från år 2022 utökas barn- och utbildningsnämndens ram med ytterligare en miljon kronor. Medlen är avsedda att också kunna användas för att undersöka förutsättningarna för Aleholmsskolan att gå med i det teknikcollege som redan idag finns etablerat på övriga höglandskommuners gymnasieskolor. Långsiktiga merkostnader för ett teknikcollege hanteras efter slutligt förslag redovisats. Från 2022 tillförs fastighetsförvaltningen ytterligare två miljoner kronor som en förstärkning av medel till fastighetsunderhållet.

Kommunstyrelsen tillförs från 2022 två miljoner kronor för en fortsatt satsning inom fokusområde tillväxt och integration. Medlen ska användas för ytterligare satsningar för att invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden ska ges möjlighet till praktik och utbildning. Samverkan med andra aktörer ska prioriteras.

Arbete med Integrationsfrågor ska vara en del i det mer offensiva näringslivsarbete som förväntas med det nya SNAB 2.0. Med att del av landsbygdsutveckling också ligger under SNAB ser vi som viktigt att det inom SNAB också sker ett arbete med integration och affärsutveckling för kommunens landsbygdsföretag. De nya satsningarna i verksamhetsplan och budget är utarbetade i samverkan mellan Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

I övrigt på kommunstyrelsen beslutades om medborgarförslag, nya fotbollsplaner och gavs information om biogas och satsningar i Sävsjö stads centrum.

Alla beslut finns i bilaga med protokollsförslag.

Ladda ner och läs protokollet här. Pdf, 439.4 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.