Lyssna på sidan Lyssna

Beslut från Skolinspektionen påverkar musikskolan

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Skolinspektionen har gjort en utredning kring musikskolan och beslutat att Sävsjö kommun inte längre får bedriva musikskoleundervisning på ett sätt som påverkar den ordinarie undervisningen i grundskolan. Skolledningen har redan börjat arbeta för att hitta lösningar. Arbetet kommer pågå fram till årsskiftet och under tiden kommer undervisningen bedrivas som vanligt för musikskolans elever.

Skolinspektionens utredning visar att den kommunala musikskolans verksamhet till viss del bedrivs under skoltid i grundskolan, vilket får till följd att elever lämnar ordinarie undervisning för att delta i musikskoleverksamheten. Att elever tillåts gå ifrån ordinarie undervisning för att delta i en fritidsaktivitet är inte förenligt med bestämmelserna i skollagen, som kräver att elever ska delta i verksamheten om de inte har giltigt skäl att utebli. Skolinspektionen bedömer därmed att huvudmannen (Sävsjö kommun) inte ser till att alla elever i grundskolan fullgör sin skolgång och deltar i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen.

När det gäller musikskolans undervisning för elever i gymnasieskolan visar skolinspektionens utredning däremot att den bedrivs utanför skoltid. Sävsjö kommun har därmed följt lagstiftningens krav i gymnasieskolan.

Sävsjö kommun har fram till den 20 januari 2022 på sig att förändra verksamheten i grundskolan enligt skolinspektionens beslut. Information kommer att lämnas löpande till berörda elever, vårdnadshavare och medarbetare.

Vid frågor kontakta:

Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef
martina.arvidsson@savsjo.se, 0382-152 73

Erika Ingwall, musikledare
erika.ingwall@savsjo.se, 0382-152 77

Pierre Klasson, kommunikationschef
pierre.klasson@savsjo.se, 0382-151 03

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.