Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 19 oktober

Publicerad:

Utveckling och ekonomi stod på agendan när kommunstyrelsen träffades den 19 oktober. De fick då ta del av arbetet med den nya översiktsplanen och gav även klartecken till bidrag gällande ansökningar inom orts- och byautveckling.

Kommunstyrelsen informerades om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. En viktig del i nuvarande arbete är att inhämta synpunkter. Dialoger har skett med barn och unga, företagare, samhällsföreningar med flera. En e-tjänst har funnits tillgänglig där alla kommuninvånare har kunnat komma med förslag. Många bra inspel i arbetet har kommit!

– Det är bra att arbetet löper på enligt plan. Både arbetet med att ta fram översiktsplanen och det kommande slutresultatet är viktigt för att förverkliga kommunens mål och vision om att bli Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

En ekonomisk månadsrapport för september redovisades för kommunstyrelsen. Det samlade positiva resultatet i den nyligen redovisade delårsrapporten förstärks ytterligare i månadsrapporten. Flera nämnder visar dock prognoser på underskott för helåret.

En redovisning av coronaläget visar att det just nu är mycket låg eller ingen smitta i Sävsjö kommun. Smitta i närliggande kommuner visar att det är viktigt att fortsatt vara försiktig och jobba vidare för att öka andelen som vaccinerar sig.

Som en del i arbetet med orts- och byautveckling beslutade kommunstyrelsen om att bidra till en avloppsanläggning till Möcklehults gamla skola med 50 000 kronor och till ett tak över en grillplats i Örsbyholm med 25 660 kronor. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till att Sävsjö FF får anlägga nya fotbollsplaner men ytterligare beslut krävs innan beslutet är helt klart.

– Det är en styrka att det i vår kommun finns så mycket ideellt engagemang och vilja i föreningar, kyrkor samhällsföreningar och byalag. Genom att vi som kommun ger ekonomiska bidrag till orts- och byautveckling uppmuntra till att skapa mötesplatser så väl som göra det möjligt att genomföra goda idéer och förslag, menar Stefan Gustafsson.

Kommunstyrelsen behandlade också en rad medborgarförslag och motioner inom olika områden som cykling, uppmuntran till vikarier, säkrare vägare, etiska riktlinjer. Förslag till beslut kommer vid kommande sammanträden.

Alla beslut finns med som bilaga.

Protokoll från kommunstryrelsens sammanträde Pdf, 103.2 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.