Lyssna på sidan Lyssna
Sävsjö kommuns civilsamhälle fick ta emot Region Jönköpings läns folkhälsopris 2021 under regionfullmäktiges sammanträde. Pierre Klasson, kommunikationschef, Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef, Runa Jansson, Röda korset, Ilse Karlsson, Svenska kyrkan och Bengt Swerlander, Vrigstad samhällsförening.

Sävsjö kommuns civilsamhälle fick ta emot Region Jönköpings läns folkhälsopris 2021 under regionfullmäktiges sammanträde. Från vänster Pierre Klasson, kommunikationschef, Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef, Runa Jansson, Röda korset, Ilse Karlsson, Svenska kyrkan och Bengt Swerlander, Vrigstad samhällsförening. (BILD Mikael Bergström, RJL)

Sävsjö kommuns civilsamhälle får Region Jönköpings läns Folkhälsopris 2021

PRESSMEDDELANDE: Tidigare idag, tisdagen den 5 oktober, mottog Sävsjö kommuns civilsamhälle Region Jönköpings läns Folkhälsopris 2021.

Samverkan mellan kommunen och alla ingående aktörer i civilsamhället under pandemin lyfts fram i motiveringen.

Under regionfullmäktiges sammanträde på Elmia idag var Sävsjö kommun och representanter från civilsamhället inbjudna för att motta 2021 års Folkhälsopris i länet. Priset ges till den som gjort en viktig insats som främjar folkhälsan i länet.

Genom hela pandemin har kommunen samverkat med kyrkor, frivilligorganisationer och föreningsliv för att hålla nere smittspridningen, skydda så många av våra invånare som möjligt och bidra med informationsspridning.

– Över hundra volontärer från våra kyrkor, frivilligorganisationer och samhällsföreningar har, månad efter månad, stöttat upp med hemleveranser av livsmedel till våra äldre och stått utanför butiker och påmint om restriktionerna. Föreningslivet har aktivt deltagit i regelbundna informationsmöten och hjälpt kommunen med informationsspridning och med preventiva åtgärder. Detta är bara några av alla fantastiska insatser som gjorts av vårt civilsamhälle under pandemin, säger Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef.

Sävsjö kommun tar tacksamt emot detta pris å vårt civilsamhälles vägnar och är oerhört glada och stolta över den kraft som finns i vårt samhälle när det behövts som mest.

Motivering:

"Civilsamhället i Sävsjö kommun bidrog genom samverkan mellan kommun, kyrkor och frivilligorganisationer till att förhindra smittspridning under pandemin. Frivilliga volontärer från olika organisationer har med stort engagemang bland annat kört ut mat till sjuka, ställt upp som trängselinformatörer, koordinerat hjälp i butiker vid behov. Detta arbete har pågått under hela pandemin"

Länk till Region Jönköpings läns pressmeddelande om dagens prisutdelningar Länk till annan webbplats.


Vid frågor kontakta:

Anette Frisk, vik. Folkhälsochef, Folkhälsa och sjukvård
072-201 16 34, annette.frisk@rjl.se

Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef
0382-152 30, kristin.nilsdotter-isaksson@savsjo.se

Pierre Klasson, kommunikationschef
0382-151 03, pierre.klasson@savsjo.se

Publicerad:

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.