Lyssna på sidan Lyssna

Förslag framtaget över Sävsjö centrums utveckling

Publicerad:

Arbetet med utvecklingen av Sävsjö centrum är nu inne i ett gransknings- och informationsskede. Ett gestaltningsförslag finns framtaget och nu ska tankar och synpunkter hämtas in från handlare, fastighetsägare och andra berörda.

– Detta är än så länge ett förslag och det kommer att förändras i takt med att vi bearbetar de synpunkter vi får in, säger Kristin Nilsdotter Isaksson, plan- och utvecklingschef i Sävsjö kommun.

Sävsjö kommun har anlitat konsultfirman Landskapsgruppen AB för att observera och undersöka hur centrum används i dag och vilka önskemål som finns kring förändring. Utifrån detta underlag har ett förslag tagits fram som nu ska skickas ut till intresserade. Förslagets kärna handlar om att skapa en attraktiv och grön stadsmiljö och ett lugnare och säkrare trafikflöde där fotgängare och cyklister prioriteternas.

Konkret innebär förslaget bland annat att delar av Västra Järnvägsgatan blir enkelriktad. Detta ska bidra till en säkrare trafikmiljö och till en utökat torgyta. Det är nämligen tänkt att torget i Sävsjö centrum ska få breda ut sig på båda sidor om Västra Järnvägsgatan med en grön yta i mitten för avkoppling och lek.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.