Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 7 september

Publicerad:

Digitala möten är det som gäller för kommunens politiker också under september men siktet är att från oktober återgå till fysiska möten. När kommunstyrelsen i Sävsjö hade sitt beslutande sammanträde var det ett efterlängtat besked om att det snart åter ska bli möjligt att få träffas på riktigt.

– Som kommunstyrelsens ordförande tycker jag också det är glädjande att snart kunna träffas som vanligt igen. Men samtidigt viktigt att betona att ”det nya normala är inte det gamla”. Det kommer fortsatt vara angeläget att vara försiktig. För sammanträden innebär det bland annat alla möten tills vidare kommer ske i luftigare lokaler än innan pandemin, säger Stefan Gustafsson.

Inga personuppgifter i sociala medier

Kommunstyrelsen informerades om ett beslut som Höglandets kommunikationschefer har tagit i samråd med dataskyddsombud och sakkunniga. Detta beslut innebär att vi inte längre publicerar personuppgifter, till exempel i form av identifierbara foton på personer, i sociala medier. Beslutet grundar sig på två EU-domar som visar att det för kommunerna inte är lagligt med datalagring av personuppgifter i de flesta länder utanför EU.

– Även om det är tråkigt och ger en hel del merarbete är det viktigt att vi som kommun följer lagstiftning och prejudicerande domar. Det är därför bra att kommunikationsavdelningen uppdaterat riktlinjerna för användning av sociala medier inom Sävsjö kommun så att vi korrekt kan förhålla oss till dessa nya EU-domar. Samtidigt är det min förhoppning att det mellan EU och andra länder ska nås en uppgörelse som gör att vi snart kan återgå till att publicera foton med mera i våra olika kanaler. Vår ambition är alltid att ge våra kommuninvånare lättillgänglig, trevlig och rätt information, säger ordförande Stefan Gustafsson.

Säkerhet inför valet i höst

Arbetet inför valet hösten 2022 har dragit igång i de politiska partierna. Kommunens säkerhetssamordnare har uppdaterat en information om hot och våld som ska sändas ut till alla förtroendevalda.
– Fria och säkra val är en grund i vår demokrati. I rollen som politiker finns det alltid en risk att bli utsatt för hot utifrån människors frustration och missnöje. Sociala medier är numera en plattform för angrepp på politiker som emellanåt kan gå över till en oacceptabel nivå och skapa hotfulla situationer. Det är viktigt att vi som förtroendevalda vet hur man hanterar olika situationer och vart man kan vända sig för hjälp. Demokrati kan aldrig tas för given, säger Gustafsson.

Mer bidrag till multisportsarena i Stockaryd

Kommunstyrelsen beslutade att skjuta till ytterligare 150 000 kronor till asfaltering och utökad belysning för en yta som ska användas för en multisportsarena i Stockaryd. Tidigare fanns förslag att denna arena skulle placeras på en befintlig aktivitetsyta som bland annat används på vintern för skridskoåkning. Eftersom denna redan används flitigt har önskemål kommit om att iordningställa ytterligare yta för den ny multisportsarenan. Detta föreslår nu kommunstyrelsen fullmäktige godkänna till en kostnad av 150 tusen.

– Det är glädjande att det i vår kommun finns så många aktiva och engagerade människor. Vi som kommun gör rätt när vi stödjer inkomna bra förslag och idéer. Jag är helt övertygad om att den nya multisportarenen kommer bli en stor tillgång framförallt för barn och unga i Stockaryd, säger Stefan Gustafsson.

I övrigt fanns på kommunstyrelsens agenda en rad ärenden som utökad Höglandssamverkan, skyltning, och arrendeavtal om padelanläggningar.

Alla beslut finns med som bilaga.

Protokoll från kommunstryrelsens sammanträde Pdf, 2.9 MB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.