Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 17 augusti

Publicerad:

Kommunstyrelsens första möte efter sommarens uppehåll handlade till stor del om regn, oväder och snö.

Kommunstyrelsen har startat upp sin hösttermin med att samtala om de bekymmer som varit med att regnoväder och skyfall skapar översvämningar. Allvarligast är att vägtunneln i Stockaryd, som går under järnvägen, nyligen varit vattenfylld flera timmar på grund av strömavbrott. När strömmen går stannar de pumpar som ska hålla tunneln fri från vatten.
Trafikverket som är väghållare ska uppmärksammas på att de skyndsamt behöver ordna reservkraft till pumparna i vägtunneln i Stockaryd. Detta inte minst för att säkra vägen för utryckande räddningsfordon.

Nästa ämne på agendan var snö. Kommunstyrelsen menar att det är ett bra förslag att flytta snöupplagsplatsen i Sävsjö från Djurgårdsområdet till Södra industriområdet.
– Vid Djurgårdsområdet är det friluftsaktiviteter och numera också en förskola och det är därför säkrare att anvisa tung trafik till industriområdet, säger kommunstyrelsens ordförande Stefans Gustafsson.

Kommunens säkerhetssamordnare, Olle Denke medverkade på kommunstyrelsen med information om säkerhetsfrågor. De politiska ska få en reviderad version av det PM om hot och våld och informationssäkerhet som togs fram inför tidigare val. Som en förberedelse inför valet 2022 uppmanas partierna att inkomma med synpunkter och förslag till uppdatering av detta program.
– En viktig del i demokratin är att det sker val som är fria från påtryckningar och hot. Demokratin kan aldrig tas för given och det känns viktigt att inför varje val förbereda sig väl och vara beredd att alltid i alla lägen tydligt stå upp för detta fundament för hela vårt fria samhälle, säger Gustafsson.

I november togs ett beslut i fullmäktige om att bygga en ny skola i Rörvik. Efter projektering och upphandling är det nu klart att det mest fördelaktiga anbudet kommer från Brantås Bygg AB. Det är därmed klart att dra igång byggnation av en helt ny F-9 skola i Rörvik.
– Rörviks skola är den största investering kommunen gjort någonsin. En landsbygdsatsning som heter duga och en makalös insats som kommer få stor positiv betydelse för hela södra delen av vår kommun, säger Stefan Gustafsson.

I övrigt på kommunstyrelsen fanns frågor om återvinningsstationer, samarbete inom revision och myndighetsområdet.

Alla beslut finns med som bilaga.

Protokoll från kommunstryrelsens sammanträde Pdf, 3.3 MB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.