Lyssna på sidan Lyssna

Klart med entreprenör till Rörviks skola

Publicerad:

Nu är det klart vem som ska bygga den nya skolan i Rörvik. Brantås Bygg AB kommer att börja arbetet under hösten.

För ett par månader sedan annonserade Sävsjö kommun en ny upphandling om byggnation av ny skola i Rörvik. Fyra anbud kom in. Efter genomförd utvärdering stod det klart att anbudet från Brantås Bygg AB var det ekonomiskt mest fördelaktiga och detta utsågs till vinnare av upphandlingen.

Just nu råder avtalsspärr och när den har löpt ut kan ett avtal med byggbolaget tecknas.

Entreprenaden är en totalentreprenad som ska genomföras i tre etapper där den första startar under hösten.

  • Etapp 1: Nybyggnation skola – tillfälliga åtgärder för att hålla befintlig skola i drift, rivning av elevhus och lusthus, nybyggnation skola, komplementbyggnader, iordningsställande av utemiljö på södra sidan mot Nygatan. Etappen ska vara klar 30 juni 2023.
  • Etapp 2: Rivning skola – rivning av den gamla befintliga skolan. Etappen ska vara klar 29 mars 2024.
  • Etapp 3: Utemiljö baksida – nybyggnation komplementbyggnad, iordningsställande av utemiljö på norra sidan, bakom nybyggnation skola. Etappen ska vara klar 31 oktober 2024.

Vid frågor kontakta:

Thomas Dalsmyr, upphandlingsledare, 0382-154 11
Anneli Patriksson, projektledare, 0383-152 58
Martina Arvidsson, skolchef, 0382-152 73

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.