Lyssna på sidan Lyssna

Extra coronastöd till föreningar och barn och unga

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Nu finns det två nya föreningsbidrag att söka för extra stöd med anledning av coronapandemin. Det ena riktar sig för satsningar i arbetet med barn och ungdomar, de andra för att erbjuda föreningar ett extra stöd i uppstarten efter pandemin.

Avsikten med det extra stödet är att alla föreningar ska ha möjlighet att söka ett bidrag för en aktivitet eller ett utvecklingssteg. Detta för att möjliggöra för föreningarna att åter få igång sin verksamhet fullt ut när pandemin är över.

Det är känt att psykisk ohälsa är ett allt större problem och det drabbar många unga personer. Ett område där också föreningarna kan vara med och bidra med viktiga insatser. Det är därför angeläget att medel också särskilt öronmärks till föreningar som vill göra satsningar inom kommunfullmäktiges fokusområde ”Barn- och unga i riskzonen”.

Bidraget söks på Sävsjö kommuns hemsida under föreningsportalen och fördelas ut vid två tillfällen. För att få del av första utdelningen av bidraget skall ansökan vara inlämnad senast 22/8. För att få del av andra fördelningen av bidraget skall ansökan vara inlämnad 24/10.

Vid frågor kontakta:

Erika Tor Rundblad
Förvaltningschef serviceförvaltningen
erika.rundblad@savsjo.se 0382-152 51

Anders Varga
Tf. Kultur- och fritidschef på serviceförvaltningen
anders.varga@savsjo.se 0382-152 17

Andreas Hugosson
Utvecklingsledare på serviceförvaltningen
andreas.hugosson@savsjo.se 0382-152 13

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.