Lyssna på sidan Lyssna

Inventering och fotografering av kulturmiljöbebyggelse

Publicerad:

Under sommaren kommer antikvarier att fotografera hus och byggnader i kommunens tätorter för att göra en inventering av kulturmiljö och bebyggelse.

Sävsjö kommun ska ta fram en ny inventering av byggnader och kulturmiljö som ska ligga till grund för framtida fysisk planering. Inventeringen förväntas börja under vecka 26, efter midsommar.

Tre bebyggelseantikvarier kommer på uppdrag av kommunen att gå runt i tätorterna för att inventera och fotografera byggnader och hus som anses värda att bevara. Antikvarierna kommer att ha gula västar med Sävsjö kommuns logga på sig. De kommer även kunna uppvisa identifiering.

Inventeringen kommer att vara ett underlag i kommunens nya översiktsplan, och för handläggare i bygglovsärenden.
– När vi pekar ut nya områden för bebyggelse är det bra att veta var det finns värdefulla kulturmiljöer, så att vi får bättre förutsättningar att bevara dem, säger samhällsplanerare Andreas Grennborg som ansvarar för arbetet med den nya översiktsplanen.

Privata fastigheter, kontor, industrifastigheter, affärslokaler, uthus och andra anläggningar berörs av inventeringen. Den kommer endast att ske utomhus. Ingen fotografering görs inuti byggnader eller hus.

Kontakt

Andreas Grennborg, samhällsplanerare

0382-154 17 andreas.grennborg@savsjo.se

 

Nedan kan du se bild på de bebyggelseantikvarier som kommer att utföra fotograferingen.

Mikael Hammerman
Felix Johansson
Lisa Sarban

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.