Lyssna på sidan Lyssna

Budget för 2022

Publicerad:

Ett förslag till budget har presenterats av kommunstyrelsen. I den finns bland annat investeringar och satsningar för barn och unga. Men det blir också mer medel till äldreomsorgen.

– Under måndagen har vi i som politisk ledning presenterat vårt förslag till 2022 års budget i Sävsjö kommun. Vi tar sikte på att lämna pandemin bakom oss och har ambitionen att skapa framtidstro och ge möjlighet för nystart av framför allt verksamheter som är riktade till barn och unga, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

I budgetöverenskommelsen finns därför med satsningar på höjda föreningsbidrag, mer medel till fritidsgårdar och det allaktivitetscenter som är under färdigställande. Inom socialnämnden tillförs medel till äldreomsorg och mer resurser till individ- och familjeomsorg. Detta för att ge stärkta möjligheter att stödja hela familjer så väl som barn och unga som far illa i spår av pandemin. Inom barn- och utbildningsförvaltningen görs den största investeringen i kommunens historia genom byggnationen av en ny skola i Rörvik.

– Många av de satsningar som görs i budgetöverenskommelsen handlar om att bygga ett socialt hållbart samhälle. Med de utökade satsningarna på upprustning av fastigheter blir vi mer miljömässigt hållbara. Med denna budgetöverenskommelse uppfyller vi också kraven för hushållning av våra resurser på ett sätt som skapar långsiktig ekonomisk hållbarhet, menar Stefan Gustafsson.

Budgetförslaget är beslutat av kommunstyrelsen och överlämnat till fullmäktige för slutligt godkännande.
Hela budgetöverenskommelsen samt drifts- och investeringsbudget i siffror finns med som bilagor.

Alla beslut finns med som bilaga:

Investeringsbudget Pdf, 302.1 kB.

Driftsbudget Pdf, 907.8 kB.

Budgetöverenskommelse Pdf, 72.9 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.