Lyssna på sidan Lyssna

Smittspridningen oroar – kommunen vädjar om krafttag

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Den ökade smittspridningen av covid-19 oroar kommunledningen som nu vädjar till kommunens invånare att fortsätta följa rekommendationerna och inte samlas fler än åtta personer på privata sammankomster under juni. Samtidigt tar kommunen krafttag i de egna verksamheterna.

Sävsjö har länge haft en hög smittspridning räknat i procent. Vecka 19 noterades glädjande nog endast två fall av bekräftad covid-19 men därefter har läget åter utvecklats på ett negativt sätt. Vecka 21 var det 48 bekräftade fall, en mycket hög siffra som även sticker ut i en regional jämförelse. Smittspridningen finns i åldrarna 10-59 år och tenderar att vara störst inom det egna hushållet. Kommunledningen och Sävsjö kommuns inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för coronaviruset ser med oro på läget. Under gårdagens möte togs en rad beslut som rör de egna verksamheterna och samtliga helägda bolag:

Alla fysiska sommarfester, avslutningar, avtackningar och liknande som planerats för medarbetarna ställs in utan undantag och oavsett antal deltagare. Uppmaningen att alla som kan ska arbeta hemifrån förstärks. Fysiska möten, både internt och externt, ska fortsatt undvikas. Öppettiderna i Kommunalhus och andra administrativa byggnader begränsas även fortsatt.

Sävsjö kommuns ISF-grupp påminner kommunens invånare om att rekommendationen från Folkhälsomyndigheten fortfarande är att max åtta personer samlas på privata sammankomster såsom studentfiranden, skolavslutningar, födelsedagar och midsommarfester. Uppmaningen gäller även barn och unga som bör avstå fester under kommande veckor där man samlas utanför den egna klassen. Vi är på upploppet nu och för att kunna få del av föreslagna lättnader i juli och kommande månader krävs åtgärder.

Den ökade smittspridningen påverkar dessutom kommunens redan hårt drabbade företag, handel och utövare av kultur- och turistverksamhet. Sävsjö kommun vädjar därför till invånarna att ta situationen på allvar. ISF-gruppen följer utvecklingen noga och står redo att vid behov ta nödvändiga beslut om stängningar och begränsningar i de egna verksamheterna, såsom kultur- och fritidsanläggningar.

Vid frågor kontakta:

Pierre Klasson, kommunikationschef
pierre.klasson@savsjo.se, 0382-151 03

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.