Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 25 maj

Publicerad:

Budgetbeslutet kommande år var på ärendelistan när kommunstyrelsen hade sitt beredande sammanträde under tisdagen. Alla underlag är klara och det är nu väl förberett för att vid kommande kommunstyrelse föreslå fullmäktige en driftbudget, investeringar och taxor för åren 2022-2024.

Barn och unga i riskzon

Kommunstyrelsen beslutade att anslå 400 tusen kronor för satsning på föreningar och barn- och unga i riskzon. Det finns ett stort engagemang och vilja bland föreningar att snabbt efter att pandemin klingat av kunna starta upp och få fart på sina verksamheter. Vi i kommunstyrelsen vill uppmuntra de föreningar som vill göra särskilda satsningar och beslutade att avsätta 200 tusen kronor till detta.

– Vi avdelar också 200 tusen kronor som särskilt öronmärks till de som vill göra satsningar inom det mycket angelägna området barn- och unga i riskzon. Psykisk ohälsa är ett allt större problem och det drabbar många unga personer. Ett område där vi alla måste hjälpas åt att göra insatser, menar kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Infrastruktur

Som inspel till den Regionala trafikplanen lyfte kommunstyrelsen fram stambanan, riksväg 30, väg 127 och 128 som viktiga stråk. Det finns också en rad andra infrastruktursatsningar som kommunstyrelsen gärna vill ha stöd för i den regionala transportplanen.

Inköp av konst

Det har under många år inte gjorts några regelbundna konstinköp som utsmyckning i kommunens lokaler och anläggningar. Kommunstyrelsen gav därför ett uppdrag till kommundirektören och chefen för serviceförvaltningen för att ta fram riktlinjer för att detta ska bli fler konstinköp framöver.

– Vi har i vår kommun skickliga, kreativa konstnärer som skapar alster inom många olika konstformer. Vi behöver som kommun framöver bli bättre på att stödja dessa konstnärer med regelbundna inköp av lokal konst. Vi vill också med mer inköp ge våra invånare och de som bor i olika anläggningar möjlighet att njuta av de konstverk som skapas i vår kommun. Konstnärligt utsmyckade lokaler blir dessutom mer trivsamma och attraktiva, säger Stefan Gustafsson.

Alla beslut finns med som bilaga.

Protokoll från kommunstryrelsens sammanträde Pdf, 169.6 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.