Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 11 maj

Publicerad:

Ett positivare smittläge och väl fungerande vaccinering, Vrigstadån och trygghetsbokslut. Det var några av punkterna då kommunstyrelsen sammanträdde 11 maj.

Varje gång kommunstyrelsen sammanträder är det numera en information om pandemiläget. Sävsjö hade låg smittspridning i början av pandemin men från slutet av hösten och första delen av 2021 har det funnits många som smittats av coronaviruset. I veckans sammanträde kunde kommunstyrelsen glädja sig åt att smittspridningen just nu är lägst i länet och dessutom åt att vaccineringen fungerar väl.
– Vi måste fortsätta att jobba för att få så många som möjligt att vaccinera sig och uppmana våra innevånare vara noga med att följa restriktionerna några veckor till. Fixar vi det finns det stora möjligheter till att det kan bli en ganska bra sommar också avseende coronapandemin, tror kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson.

I Sävsjö kommun har det funnits en politisk överenskommelse kopplad till pandemin. Denna har gett möjlighet till begränsning av deltagande i sammanträden med mera. Med de beslut som tagits och de kunskaper som växt fram om digitala möten behövs inte längre någon överenskommelse om begränsningar i det politiska arbetet.
– Det är imponerande att se hur snabbt och bra politikerna i Sävsjö har kunnat ställa om till ett helt nytt sätt att jobba. Alla utskick av handlingar, genomförande av sammanträden och hantering av protokoll går utmärkt att sköta digitalt numera. Det fungerar väl men vi är många som längtar intensivt efter att åter få träffas på riktigt, säger Gustafsson.

En fråga som stötts och blötts i kommunstyrelsen ett tag är hur man på ett riktigt sätt ska hantera inkomna önskemål om Vrigstadån. På sammanträdet fanns ett medborgarförslag om installation av en fontän och muddring av den del av ån som är centralt i samhället. Kommunstyrelsen beslutade att inte anlägga någon fontän, detta bland annat för att det är en dyr investering och för att en fontän kräver mycket kostsam skötsel.

Kommunen kommer inte heller att muddra ån men ska ta kontakt med länsstyrelsen för att tillsammans med dem försöka få till ett möte med ansvarig samfällighet eller alternativt berörda markägare längs vattenflödet i Vrigstad. Syftet med detta möte är att informera om vilka regelverk som gäller för ån och verka för att gemensamt komma överens om lämpliga åtgärder. Kommunen ska också informera fastighetsägarna längs ån i Vrigstad om vad som är deras ansvar utifrån plan- och bygglagen om att skydda sin egendom.

Ett trygghetsbokslut redovisades av beredskapssamordnaren Ida Stenvall. Bokslutet är en uppföljning av Handlingsprogram för skydd och säkerhet. Arbetet med skydd och säkerhet är viktigt och omfattande. Det täcker hela området från kriser och krigshandlingar till mindre händelser som kräver insatser av räddningstjänsten. Om man räknar med alla kostnader för sådana händelser så uppgår den i Sävsjö kommun årligen till cirka 110 miljoner kronor om året. Det man kan se av den statistik som finns i trygghetsbokslutet är att anmälda brott i Sävsjö kommun är långt under rikssnittet. Det är också ett ganska stabilt läge avseende insatser med räddningstjänst. Det som oroar är att antalet människor som mår psykiskt dåligt ökar och det gäller både unga och äldre. Kanske detta kan delvis vara en pandemieffekt.

– Trygghetsbokslutet är en bekräftelse på hur viktigt det är att vi Sävsjö kommun prioriterar insatser för att motverka psykisk ohälsa. Ett arbete som målmedvetet sker genom Hållbarhetsrådet och som är en del av fullmäktiges fokusområde kring barn och unga i riskzonen, säger Stefan Gustafsson.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en sommargåva på 500 kronor till alla anställda. Denna gåva ges för att visa uppskattning för ett föredömligt bra arbete under pandemin. Den är också avsedd att stödja verksamheter som har det tufft just nu. Exempelvis butiker, kulturutövare och mat och fikaställen. På kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att utvidga sommargåvan till att också gälla inköp av souvenirer, supporterprylar, säsongskort med mera i föreningar verksamma inom Sävsjö kommun. Detta utifrån att många föreningar upplever det svårt just nu med tapp av intäkter.

– Vi i kommunstyrelsen vill genom att utvidga sommargåvan till att också gälla föreningslivet visa att det stora ideella arbete som görs i föreningarna är viktigt och uppskattat av oss i kommunledningen, säger Stefan Gustafsson.

I övrigt beslutade kommunstyrelsen bland annat om förberedelse av ny industrimark i Vrigstad och eventuellt inköp av område för bostadstomter i Rörvik.

Protokoll från kommunstryrelsens sammanträde Pdf, 3.4 MB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.