Lyssna på sidan Lyssna

Behov av fler barnomsorgsplatser i Vrigstad

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Sävsjö kommun befinner sig i ett expansivt läge med ett invånarantal som fortsätter att stiga. I Vrigstad märks det bland annat på bostadsbyggande och antal födda barn som legat särskilt högt de senaste två åren. Behovet av fler barnomsorgsplatser ökar därmed och i början på 2022 beräknas de nuvarande förskoleavdelningarna på orten inte räcka till längre. Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om hur man önskar hantera ärendet.

Vrigstad samhälle växer vilket inte minst märks på antalet födda barn där ett trendbrott kan konstateras. Under de två senaste åren har det fötts fler barn än vanligt vilket innebär att samhällets tre förskolor med två avdelningar vardera inte längre kommer räcka till. Barn- och utbildningsnämnden föreslår nu kommunstyrelsen att i samband med den planerade renoveringen av förskolan Prästhagen även förbereda för och bygga till med ytterligare en avdelning.

Utbyggnaden beräknas i nuläget till minst sex miljoner kronor. Nämnden har även gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa förslag på alternativa aktörer som kan erbjuda barnomsorg i Vrigstad.

– Behovet av utökad barnomsorg är en klart positiv signal för vår kommun. Den kommunala barnomsorgen behöver byggas ut men det vore mycket bra om fler platser även kan skapas i fristående regi. Vi har flera goda exempel på privata förskolor samt pedagogisk omsorg i Sävsjö kommun, men i dagsläget finns det inga i Vrigstad vilket vore önskvärt. Det skulle minska trycket på kommunens förskolor och ge föräldrarna alternativ att välja på, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson (KD).

Övriga frågor som avhandlades på sammanträdet handlade bland annat om uppräkning av taxor utifrån prisindex för barnomsorg och musikskolan, där avgiften till musikskolan fortsatt kommer vara en av länets lägsta.

– Genom en låg avgift hoppas vi att fler barn ska få möjlighet att uppleva glädjen i att sjunga och spela i musikskolans regi, säger Fredrik Håkansson.

Vid frågor kontakta:

Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande (KD)
0735-323120, fredrik.hakansson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.