Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 27 april

Publicerad:

Kommunstyrelsens beredande sammanträde i april hade en lång ärendelista med både flera stora långsiktiga strategiska frågor men också ärenden som handlar om att hantera de utmaningar som kommunen har just nu.

Lägesbeskrivningen när det gäller coronapandemin visar att det nu ser mer hoppfullt ut i Sävsjö kommun. Vaccineringen löper på väl och andelen som smittas minskar. Informationsåtgärder kommer vidtas för att uppmana kommunens invånare att vara försiktiga och noga med att hålla sig till restriktioner några veckor till. En bedömning är att det med gemensamma insatser nu kan bli bättre möjligheter till aktiviteter och umgänge under sommaren.

För att visa uppskattning till kommunal personal för ett föredömligt arbete under pandemin och för att stödja mindre företag och butiker som har det tufft beslutade kommunstyrelsen om en sommargåva i form av ett presentkort på 500 kronor. Det beslutades också att det ska finnas möjlighet att under år 2021 ge framskjuten hyra för hyresgäster i kommunala fastigheter och att inte fakturera taxor för uteserveringar.

Sävsjö innebandyklubb har för avsikt att på Hofgårdsskolans skolgård bygga en uterink för innebandy, inlines, fotboll med mera. Denna investering ska ske i samarbete med Leader Linné och riksidrottsförbundet. Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig bakom ansökan och kommunstyrelsen beslutade att medfinansiera denna satsning med 90 000 kronor.
– Sävsjö innebandyklubbs initiativ är ett gott exempel på den kreativitet och framåtanda som finns i föreningslivet i Sävsjö kommun. Satsningen på uterinken visar också på fördelen av vårt goda samarbete inom Leader Linné, menar kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Kommunstyrelsen beslutade om att ta fram fler attraktiva tomtlägen centralt i Vrigstad och om en detaljplan som möjliggör byggnation av tillgänglighetsanpassade bostäder i Sävsjö.

Information delgavs kommunstyrelsen om ett beslut från Miljöprövningsdelegationen om att avslå ansökan om torvbrytning på Röde mosse utanför Stockaryd.
– Detta är ett mycket bra beslut som räddar den i stort sett enda kvarvarande större mossmarken i Stockarydsbygden. En torvbrytning skulle kunnat medföra skador på naturvärden men också försämra mossens funktion som en reservoar för regnvatten. Genom att bevara mossen kan översvämningar i exempelvis Vrigstad motverkas, säger Stefan Gustafsson.

Alla beslut finns med som bilaga.

Protokoll från kommunstryrelsens sammanträde Pdf, 195.5 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.