Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 13 april

Publicerad:

Kommunstyrelsen beslutade om årsredovisningen och samtalade om visioner, mål och utgångspunkter för ny översiktsplan.

Vid kommunstyrelsens beslutande aprilsammanträde var det dags för de politiska partierna att redovisa visioner, mål och utgångspunkter för arbetet med en ny översiktsplan.
– Det har varit många och bra samtal i partierna. Mest konkreta var de styrande samverkanspartierna som hade pratat ihop sig om ett gemensamt remissvar. Samstämmigheten är stor om att kommunen behöver jobba för tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

– För min del tycker jag det är viktigt att vi jobbar för att bli fler för att ha råd med välfärden och för att försörja företagen med kompetens. Vi behöver bli fler för underlag till grundläggande service, en levande handel och en väl fungerande kollektivtrafik, menar Gustafsson.

I år är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Kommittén Demokratin 100 år planerar och samordnar aktiviteter för att stärka demokratin. Med anledning av detta kommer landshövding Helena Jonsson att underteckna Demokratideklarationen och Länsstyrelsen i Jönköpings läns demokratiåtagande

Kommunerna är inbjudna att medverka vid undertecknandet med egna åtaganden och deklarationer. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades enigt att medverka med en demokratideklaration för Sävsjö kommun med fokus på kommunens värdegrund om att "alla människors lika värde är utgångspunkten för vårt arbete".

– Vi redovisar våra aktiviteter kopplade till barns rättigheter som internt åtagande och som externt åtagande våra medborgardialoger kopplade till arbetet med översiktsplan. Helt klart är demokratin av mycket stor betydelse för vår frihet och vårt välstånd. Demokratin är värd att vara stolt över men ska inte tas för självklar utan värnas varje dag, säger Stefan Gustafsson.

Kommunstyrelsen beslutade också om årsredovisningen för 2020.

– Vi kommer minnas detta år som året då inget var sig likt. Men vi konstatera att vi i Sävsjö kommuns verksamheter trots allt har klarat detta pandemiår bra. Detta tack vare föredömliga insatser av vår personal. Även det ekonomiska resultatet för år 2020 har påverkats av pandemin men är ändå starkt med ett överskott på 33,1 miljoner kronor, avslutar Gustafsson.

I övrigt fick kommunstyrelsen information om coronaläget, dataskydd, digitalt möte med kronprinsessparet och beslutade om en rad medborgarförslag.

Alla beslut, remissyttrande om ÖP, KSO tankar om bokslut och kommunens demokratideklaration finns med som bilagor.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.