Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 23 mars

Publicerad:

Pandemin har skyndat på den digitala mognaden och kunskapen om hur man kan använda olika digitala verktyg ökar hela tiden inom Sävsjö kommun. Ett nytt historiskt steg är att protokollen numera kan justeras digitalt via Mobilt bank ID.

– Det är förstås smart, smittsäkert och miljömässigt rätt men för mig känns det också lite vemodigt att den personliga signatur och namnteckning som i alla tider funnits på kommunala protokoll försvinner, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson.

Arbetet med coronapandemin är en väsentlig del av kommunstyrelsens arbete och en lägesbeskrivning finns alltid på varje sammanträde. Det är stabilt avseende smittspridning i Sävsjö kommun. Detta om än fortsatt högt i förhållande till hur det var under största delen av förra året. Som väl är finns det nu nästan ingen smitta inom kommunens vård- och omsorger och det bedöms bero på att vaccinationerna har tryckt ner spridningen.

– Vi hade för några veckor sedan ett digitalt möte med pandemin som tema där alla föreningar och kyrkor var inbjudna. Mötet fick en mycket positiv respons och nu planeras för ett ytterligare sådant möte, berättar Stefan Gustafsson.
Ett uppdrag har getts till kommunledningskontoret att undersöka hur kommunen kan visa tacksamhet för en god personalinsats och bidra till att stödja den lokala handeln.

I arbetet med integration, och för att få fler långt från arbetsmarknaden in i riktiga arbeten, har det sedan några år funnits ett trähusprojektet. Detta bedrivs inom det som kallas ”Sävsjömodellen” och projektet har lyckats väl med att få personer från långvarig arbetslöshet till anställning inom trähusindustrin och möbelindustrin. Detta projekt kommer även bli en del av arbetsmarknadsprojektet SIA-Camping där deltagarna i utbildningen kommer hjälpa till med att exempelvis renovera campingens stugor som en del i utbildningen. Med trähusprojektet blir det också ett bra bidrag med kompetens till trähusindustrin. Detta är en viktig pusselbit för att byggföretag och trähusindustri ska kunna expandera i vår kommun. Kommunstyrelsen beslutade om att finansiera trähusprojektet för hela år 2021 med 650 tusen kronor.

Det är bokslutstider och kommunstyrelsen har fått en genomgång av läget i hela koncernen. Pandemin påverkar alla verksamheter men sammantaget kommer det bli ett ganska stort överskott. Läget ser ganska bra ut både i kommunens nämnder och i de kommunägda bolagen.

I övrigt samtalade kommunstyrelsen om fokusområden för en ny översiktsplan och det gavs information om det nya avfallssamarbetet inom Kretslopp Sydost. Kommunstyrelsen uttryckte sig positivt till att vidga samarbetet för räddningstjänst och till att ingå i en ny räddningsregion för Sydöstra Sverige.

Alla beslut finns med i bilaga

Kommunstyrelsens beslut i bilaga Pdf, 154.2 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.