Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 23 februari

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Vid varje beredande möte med kommunstyrelsen medverkar företrädare från serviceförvaltningen för information och samtal om viktiga tekniska frågor. Vid februarimötet gavs information om att Energikontor Norra Småland beskriver Sävsjö kommun som en kommun som ligger i framkant vad gäller att köra med biogasbilar. 95 procent av resorna inom kommunen genomförs med gas som drivmedel.

Kommunstyrelsen fick också information om en ny livsmedelsupphandling som ska gälla från första maj 2021. Ett omfattande arbete med upphandlingen har gjorts som föregåtts av marknadsanalyser, träffar med LRF med flera aktörer. Cirka 1 000 produkter ingår i upphandlingen. Genom medveten och offensiv kravställning kommer en mycket stor andel produkter vara svenska och en del också närproducerade.

– Det är glädjande att ett offensivt arbete med upphandling och klimatarbete ger bra resultat. Biogas är ett alldeles utmärkt fordonsbränsle som i vår kommun är lokalproducerat och bland annat genom kommunens fordon kan användas lokalt. Dessutom blir restprodukten av biogasproduktionen en mycket bra luktfri gödsel till lokala gårdar att använda i vårbruket! Att Sävsjö kommun nu också har hög andel svenskproducerade och även lokala livsmedel ger också positiva klimateffekter och dessutom mat på tallriken till äldre och barn av allra högsta kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD).

Ett arbete för ny översiktsplan har tagit ny fart och som ett nästa steg är det en utmaning till politiska partierna att jobba med vilka områden som ska vara särskilt i fokus under arbetet.

På kommunstyrelsen beslutades om nya steg för att slutföra upphandlingen av ny räddningsstation i Stockaryd. Det beslutades om att föreslå att kommunstyrelsen vid sitt nästa sammanträde ska påbörja projektering av ombyggnad av äldreboendet Ringgården och sättas ny fart på arbete för fler bostäder anpassade till äldre och funktionshindrade.

Det ”Gamla färgeriet” har genomgått en Kulturantikvarisk utredning och den konstaterar att byggnaden kan anses ha ett historiskt värde. Byggnaden tillhör en av Sävsjös äldsta sammanhängande stadsbebyggelse. I detta avseende är den speciell då den tillhör den ursprungliga trästaden. Den antikvariska utredningen fastställer att byggnaden bedöms vara särskilt värdefull bebyggelse Kommunstyrelsen beslutade att utvecklingsavdelningen får i uppdrag att utreda kostnader för ett bevarande av byggnaden.

– Sävsjö kommun utvecklas positivt med en stabil befolkningstillväxt, fart i näringslivet och god kommunal verksamhet och ekonomi. För oss i kommunledningen är det viktigt att planera för att infrastrukturen utvecklas, att det finns bostäder och tomter för både boende och industri. Detta samtidigt som vi värnar miljö och ser till att vara varsamma med det som är vår historia, säger Stefan Gustafsson.

Kommunstyrelsens beslut i bilaga Pdf, 121.7 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.