Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 9 februari

Publicerad:

Vid kommunstyrelsen sammanträde togs ett enigt beslutades om en stor höjning av bidraget för anläggning av gårdsbelysningar. Det tidigare beloppet på 3 000 kronor i bidrag till en nyinstallation av en sådan belysning, höjs nu med upp till hela 10 000 kronor och kan ges med 75 procent av totalt redovisad kostnad.

– Sävsjö kommun har alltid prioriterat landsbygdsfrågorna högt. Ute på landsbygden är det uppskattat att det finns ljuspunkter som lyser upp. Belysningen ger ökad trygghet och underlättar för hemtjänst, utryckningsfordon med mera, menar kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Förslaget om förbättrade bidrag utgår från ett medborgarförslag som skickats in av Ingvar Svensson i Lövshult och det är en del av majoritetens budgetöverenskommelse.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta direktiv för budgetarbetet inför kommande tre år. I dessa budgetdirektiv finns uppräknade kostnader för löner och görs bedömningar av sådant som skatteutveckling och befolkningsutveckling. Som alltid finns också med ett generellt effektiviseringskrav.
– Sammantaget ser det ekonomiska läget ut att vara ganska hyggligt för kommande år, kommenterar Gustafsson.

Frågan om ”Sävsjö Stadshotell” ska ägas av Sävsjö kommun eller av kommunens industrifastighetsbolag kommer avgöras av fullmäktige. Majoriteten tycker bolaget ska äga fastigheten och industribolagets styrelse har också förordat att kommunen överlämnar fastigheten genom ett så kallat transportköp. Det viktigaste argumentet bakom förslaget är att ABSI är ett helägt bolag som är specialiserat på att äga fastigheter och att ordna med uthyrning av lokaler till företag.

Arbetet med hur lokalerna ska disponeras och förberedelser för renovering pågår.
– Jag tycker det löper på väl och är helt övertygad om att ”Stadshotellet” åter så småningom kommer bli något som Sävsjö kommuns invånare kan vara stolta över och som kommer bidra till ett levande centrum i Sävsjö stad, avslutar Stefan Gustafsson.

Alla beslut finns med som bilaga.

Kommunstyrelsens beslut i bilaga Pdf, 558.3 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.