Lyssna på sidan Lyssna

Covid-19: Högstadiet på Rörviks skola inför distansundervisning

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Efter samråd med länets smittskyddsläkare har huvudmannen, tillika barn- och utbildningsnämnden, beslutat att införa distansundervisning för årskurserna 7-9 på Rörviks skola. Beslutet gäller från och med måndag den 1 februari och till och med fredagen den 12 februari.

Bakgrunden är att smittskyddsläkaren ser en utökad smittspridning av covid-19 i de tre högstadieklasserna. Det är viktigt att eleverna i dessa årskurser är särskilt noga med att begränsa sitt umgänge under perioden. Eleverna kommer löpande få mer detaljerad information från sina respektive lärare.

Inslag av smittspridning förekommer även på Hofgårdsskolan i Sävsjö. I förhållande till det totala elevantalet är dock färre elever smittade där. Den samlade bedömningen är därmed att det inte är aktuellt med distansundervisning på Hofgårdsskolan i nuläget. Skolledningen och smittskyddsenheten följer händelseutvecklingen löpande och uppmanar elever och vårdnadshavare att vara särskilt uppmärksamma på symtom. Vid behov kommer nya beslut att fattas och kommuniceras.

Kontakt:

Stefan Claesson, barn- och utbildningschef
0382-152 73, stefan.claesson@savsjo.se

Pierre Klasson, kommunikationschef
0382-151 03, pierre.klasson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.