Lyssna på sidan Lyssna

Covid-19: Idrottsanläggningar öppnas för barn och unga – smittspridningen kräver ökad försiktighet

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Från och med måndag den 25 januari öppnas kommunens idrottsanläggningar för aktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare. Beslutet fattades av Sävsjö kommuns lokala inriktnings- och samordningsfunktion för coronaviruset (ISF) tidigare idag.

Sävsjö kommun har sedan pandemins start följt regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Presskonferensen med regeringen tidigare i veckan, där man ber landets kommuner att undanta barn och unga födda 2005 eller senare i besluten om stängningar, har varit vägledande i beslutet att åter öppna kommunens idrottsanläggningar från och med måndag, den 25 januari.

Just nu pågår ett strukturerat arbete att förbereda kommunens idrottsanläggningar för en öppning. Exempelvis ska ytor mätas, maxantalet besökare ska beräknas och kommuniceras, omklädningsrum, duschar och andra gemensamhetsytor ska låsas då de riskerar att bidra till ökad risk för smittspridning. Varje anläggning kommer inom kort ha unika riktlinjer som kommuniceras separat till berörda.

Inför beslutet att öppna idrottsanläggningarna vägdes den ökade smittspridningen i kommunen in. Enligt den senaste statistiken från Region Jönköpings län har Sävsjö kommun högre smittspridning än tidigare. Främst inom socialförvaltningen är smittläget ansträngt och antalet medarbetare och brukare med symtom eller bekräftad covid-19 ökar. Även skolan rapporterar om elever med smitta och om elever som sitter i hushållskarantän då anhöriga smittats. Den smitta som vi ser i kommunens verksamheter återspeglas också av de rapporter vi får in från andra aktörer i samhället, exempelvis näringslivet. Smittan finns därmed spridd i hela samhället och det är fortsatt avgörande att alla tar personligt ansvar för att minska risken för smittspridning.

Sävsjö kommuns lokala inriktnings- och samordningsfunktion poängterar därför att öppningen måste ske varsamt och ansvarsfullt. Föreningar, klubbar och vårdnadshavare har därmed ett stort eget ansvar att bedöma om och på vilket sätt det är lämpligt att påbörja aktiviteter där barn träffas i nya forum där man normalt inte umgås.

Vid frågor kontakta:

Pierre Klasson, kommunikationschef
0382-151 03, pierre.klasson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.