Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 12 januari

Publicerad:

Sävsjö camping var det ärende som föranledde störst diskussioner när kommunstyrelsen hade årets första sammanträde. En helt enig kommunstyrelse beslutade att ställa sig bakom detta tre-årsprojekt.

Kommunstyrelsen avsätter en halv miljon kronor för projektet under 2021 och tar sedan med det i budgetarbetet för kommande års drift och behov av investeringar. En större utvärdering av arbetet ska ske efter säsongen 2022.

– Sävsjö camping är viktig för turistnäringen och är för många en av de fina besökspärlor som kommunen har att erbjuda både kommuninnevånare och turister, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Campingen har ett upprustningsbehov och med pandemin finns i nuläget inte samma möjligheter som tidigare att driva verksamheten kommersiellt.
– Projektförslaget från socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden är därför helt rätt i tiden, menar Stefan Gustafsson.

Projektet medverkar till att få fler i sysselsättning bland de som idag står långt från arbetsmarknaden och kan bidra till att genomföra välbehövliga upprustningsprojekt inom campingområdet. Sävsjö camping kan med detta projekt också i framtiden bli en attraktiv campingplats i vår del av Småland!

I övrigt på kommunstyrelsen beslutades bland annat om en rad medborgarförslag och om fortsatt samarbete inom Leader Linné.

Alla beslut finns med som bilaga.

Kommunstyrelsens beslut i bilaga Pdf, 121.8 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.