Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 1 december

Publicerad:

Politikerna i Sävsjö kommun bedömer att det är nödvändigt att under en ganska lång period förhålla sig till en besvärlig smittspridning av coronavirus. I samband med kommunstyrelsens sammanträde gjordes därför en partiöverenskommelse mellan partierna som innebär att alla nämnder och styrelser helt går över till digitala möten.

Förmodligen kommer fullmäktige i december att ställas in och hur fullmäktige från nästa år genomförs har ännu inte överenskommits.

– Som kommunstyrelsens ordförande är jag tillfreds med att åter kunna genomföra sammanträden där alla förtroendevalda politiker kan delta i det politiska arbetet. Den minimibemanning vi använt under hösten håller inte längre och vi behöver nu ge alla med politiska uppdrag möjlighet att utföra sina förtroendeuppdrag. Vi har under de senaste månaderna blivit allt skickligare på att använda digital teknik och jag bedömer att det framöver kommer fungera utmärkt med heldigitala politiska sammanträden, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson.

Kommunstyrelsen beslutade om att ur anslaget för orts- och byautveckling avsätta en kvarts miljon för att göra en näridrottsplats och utrusta en boulebana med platsbyggd bänk i Stockaryd. Det beslutades om att ingå ett övertagandeavtal inför den nya avfallssamverkan som börjar vid nyår tillsammans med en rad andra kommuner inom det som kommer heta Kretslopp sydost (Kso).

Regionstyrelsens beslut om nedläggning av bårhuset i Sävsjö accepteras inte av politikerna i kommunstyrelsen. Vid kommande överläggningar kommer framställas begäran om att beslutet omprövas.
– Vi i kommunstyrelsen tycker inte det är okej att beslutet om nedläggning av bårhuset skett utan föregående dialog. Vi konstaterar att det kommer innebära ökade kostnader för innvånarna i kommunen. Vi noterar att beslutet är grundat på felaktiga uppgifter. Dessutom får beslutet en skadlig miljöpåverkan på ett sätt som går på tvärs mot regionstyrelsens egna mål om att minska sin miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Vi kommunstyrelsen tycker regionstyrelsen bör göra om och göra rätt, säger Stefan Gustafsson.

Alla beslut finns med som bilaga.

Kommunstyrelsens beslut i bilaga Pdf, 121.4 kB.

Vid frågor, kontakta
Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.