Lyssna på sidan Lyssna

8-10 äldreplatser på särskilt boende läggs i malpåse

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Socialnämnden beslutade under dagens sammanträde att ett antal platser inom särskilt boende i Sävsjö kommun ska läggas i malpåse. Beslutet ger även en positiv effekt på den ansträngda personalsituationen i coronatider.

Sävsjö kommun har sedan en längre tid tillbaka ett flertal tomma lägenheter inom särskilt boende. Socialnämnden har sedan tidigare vidtagit åtgärder genom att avveckla en enhet i kommunen. Trots detta har kommunens särskilda boenden fortfarande flera tomma lägenheter och efterfrågan på särskilt boende är fortsatt låg. Genom att lägga 8-10 lägenheter i malpåse kan stora samordningsvinster avseende personalresurser uppnås.

– Efterfrågan på särskilt boende minskar kraftigt, i stället väljer allt fler invånare hemtjänst. Om det är möjligt att frigöra utbildad och erfaren personal är det av stor betydelse för vår uthållighet. Vi är redan i ett läge där personalsituationen är ansträngd inom vissa verksamheter på grund av sjukfrånvaro kopplad till coronapandemin, förklarar Linda Björk, socialchef i Sävsjö kommun.

Hon förtydligar att beslutet därmed inte handlar om att lägga ner avdelningar eller enheter permanent. Åtgärden styrs utifrån dagens efterfrågan.

Kontakt:

Anette Gustafsson (C), socialnämndens 1:e vice ordförande
070-235 04 80

Linda Björk, socialchef
0382-154 50, linda.bjork@savsjo.se

Pierre Klasson, kommunikationschef
0382-151 03, pierre.klasson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.