Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde den 3 november

Publicerad:

På kommunstyrelsens sammanträde den 3 november behandlades budget och verksamhetsplan för de kommande tre åren 2021-2023. På grund av den ökade smittspridningen i länet var kommunstyrelsen minimerad till fem ledamöter plus en insynsplats.

Budgetförslag för år 2021 till 2023

Kommunstyrelsen behandlade under gårdagens sammanträde den 3 november verksamhetsplan och budget för de kommande tre åren 2021 till 2023. Majoritetspartierna bestående av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet hade tillsammans gjort en överenskommelse om budgetbeslutet och denna fick också stöd av Sverigedemokraterna. Förutom budgetförslaget från majoriteten finns även ett budgetförslag från Moderaterna. Coronapandemin har under detta år bjudit på stora utmaningar, vilket även påverkar både majoritetens och Moderaternas budgetförslag.

Om majoritetens budgetförslag skriver kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson att "dagens beslut innebär att det kommer bli en ny F-9 skola i Rörvik. Men det innebär också satsningar på äldre och att det blir fler socialsekreterare inom socialförvaltningens individ och familjeomsorg. Inom fritidsområdet blir det mer medel till fritidsgårdar och sommarlovsverksamhet. Det är även med alla satsningar en mycket stark budget som landar på ett resultat på över 16 miljoner för 2021. Åren 2022-2023 ser det dock lite skralare ut.

Vi som politiker och företrädare för våra partier betonar i överenskommelsen också mycket kraftfullt att det är vår personal som är den främsta resursen i vår kommun och de som i mötet med våra innevånare dagligen levererar en verksamhet med hög kvalitet och stort engagemang. Vi förutsätter därför att Sävsjö kommun med den nya utvecklingsstrategin och dess styrmodell som grund nu går vidare och fullt ut implementerar ett tillitsbaserat ledarskap som får genomslag ut i hela Sävsjö kommuns organisation. Alla chefer och ledare i vår kommun ska fullt ut växla om till detta tillitsbaserade ledarskap. Utmaningarna kommer framöver vara stora men Sävsjö kommun har efter många år av stark utveckling och starka ekonomiska resultat och med bra ledarskap mycket goda förutsättningar.

Vi lägger budgetförslaget i en tid av stor osäkerhet och en oroande ökad smittspridning som kommer påverka vårt arbete under ett tag framöver. Men vi kommer genom gott samarbete också klara av denna ansträngning. Inriktningen är att med vår entreprenörsanda och alla våra kompetenta medarbetare fortsätta att tillsammans utveckla vår kommun", skriver kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Läs majoritetens budgetöverenskommelse. Pdf, 242.9 kB.

Alla beslut från kommunstyrelsens sammanträde 3 november. Pdf, 145.8 kB.

Vid frågor, kontakta

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02


Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.